Detalji o proizvodu

Technical parameters

Protok vazduha na 250 Pa2,4 l/s

  Application

 • Ulaz vazduha u odvodnu cev

  Specifications

 • Ø110 mm
 • Sprečava prodiranje mirisa iz odvodne cevi
 • Omogućava usisavanje vazduha u odvodnu cev ako se u sistemu pojavi vakuum
 • Materijal: polipropilen
 • Norms

  EN 12380
 • 39174000
Količina (pakovanje) 50 kom
Količina (paleta) 800 kom
Dimenzije (komad) 115×80×110 mm
Dimenzije (pakovanje) 580×400×330 mm
Težina (komad) 0,1284 kg
Težina (pakovanje) 6,424 kg
Težina (paleta) 122,784 kg

  Scope of supply

 • Glava
Online catalog Šifra proizvodaEANTehnički list
APH1108594045930870Technický list

Downloads