Detalji o proizvodu

Technical parameters

Brzina protoka 40,8 l/min

  Application

 • Za pisoar sa zadnjim ispustom
 • Za ugradnju u zid

  Specifications

 • Servisni pristup za lako čišćenje
 • Vertikalna izlazna cev
 • Priključak na odvodnu cev Ø40/50 mm
 • Priključak za pisoar Ø50 mm
 • Instalacijski čepovi za povezivanje HT50
 • Materijal: polipropilen
 • Norms

  EN 274
 • 39229000
Količina (pakovanje) 25 kom
Količina (paleta) 700 kom
Dimenzije (komad) 250×130×80 mm
Dimenzije (pakovanje) 590×240×390 mm
Težina (komad) 0,1995 kg
Težina (pakovanje) 5,4675 kg
Težina (paleta) 173,09 kg

  Scope of supply

 • Telo odvoda i sifona sa otvorom za čišćenje
 • Namotavajuće zaptivanje
Online catalog Šifra proizvodaEANTehnički list
A45C8594045937602Technický list

Downloads